•  

Disclaimer

vanbuurtEDUCATIEF besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. vanbuurtEDUCATIEF aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Ondersteuning via internet of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen gebruiken.

De toetsen op deze website zijn geen ECDL-testen voor certificering en dienen niet zo te worden opgevat. Het gebruik van de toetsen geeft geen recht op enig ECDL-examen, noch impliceert certificering door ECDL Foundation en/of Stichting ECDL Nederland.

Voor de meest actuele informatie over het afnemen van het ECDL examen in uw land kunt u contact opnamen met ECDL Nederland en/of ECDL België, of kunt u de website www.ecdl.nl en/of www.ecdl.be raadplegen.

Het logo, de afkorting 'ECDL', 'ICDL' en de namen 'Europees Computer Rijbewijs', 'European Computer Driving License' en 'International Computer Driving License' zijn geregistreerde merken van ECDL Foundation en haar licentienemers. De uitgever van het op deze website gepubliceerde materiaal, ontwikkelt dit onafhankelijk van de ECDL Foundation en haar licentienemers en is op geen enkele wijze gelieerd aan ECDL-F en haar licentienemers.